Conformare Ordin ANPC nr.225/25.04.2023

Conformare Ordin ANPC 225/25.04.2023

INFORMAȚII GENERALE CONFORM CU ORDINUL ANPC NR. 225/25.04.2023

Companie: STELCO S.R.L.

CUI: RO4107787

Reg.Com: J22/1162/1993

Sediu Social: Iași, șos. Ungheni Nr. 2, județul Iași

Punct de lucru vânzări online: magazin.stelcopal.ro

Email: stelco@stelcopal.ro

Telefon: (+4) 0232 275645

 

Coduri CAEN de activitate pentru STELCO S.R.L.:

  • activitatea principală: CAEN 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
  • activități secundare: CAEN

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2433 Producția de profile obținute la rece

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a

echipamentelor periferice)

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare

3020 Fabricarea materialului rulant

3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 Fabricarea de saltele şi somiere

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane

4213 Construcţia de poduri şi tuneluri

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele

4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor

4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase

4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor

4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere

4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat

4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

4690 Comerţ cu ridicata nespecializat

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate

4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate

4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5210 Depozitări

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5610 Restaurante

5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7410 Activităţi de design specializat

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

8211 Activităţi combinate de secretariat

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

9603 Activităţi de pompe funebre şi similare

9604 Activităţi de întreţinere corporală

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.

ATENȚIE! Conținut protejat împotriva copierii!