Politica de retur

Renunțarea la cumpărare

Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14(paisprezece) zile calendaristice începând cu ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în termen de 14 zile de la denunțarea contractului. Se recomandă utlizarea aceluiași serviciu de transport utilizat pentru recepționarea produselor.

Definiția contractului de vânzare (art. 2, 5 din O.U.G. 34/2014): orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât și servicii.

Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.

La art. 12 din O.U.G. 34/2014 se menționează că exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale. Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate.

Prevederile OUG 34/2014 se aplică doar consumatorului definit ca orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații asa cum sunt definite la art. 2, pct. 2 din OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) ne rezervăm dreptul de a accepta sau nu returul produselor.

Consumatorul este responsabil doar în ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. În conformitate cu Directiva 83/2011/UE, punctul 47 din prezentare: pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, consumatorul ar trebui să le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin; de exemplu: consumatorul ar trebui doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl și poarte.

Unele produse sunt marcate cu un sigiliu aplicat de producător pe ambalaj. Acest sigiliu nu este prezent în mod obligatoriu, prezența lui fiind specifică producătorului. Prezența sigiliului nu este obligatorie pentru a demonstra că produsul este exact în forma și condițiile în care a fost eliberat de către producător. Deteriorarea sigiliului nu aduce nicio limitare dreptului de renunțare la contract.

STELCO S.R.L. poate refuza colaborarea cu consumatorii care au abuzat de dreptul de a renunța la cumpărare. Notificarea acestora se va face anterior impunerii restricțiilor privind vânzarea de produse sau servicii.

 

Procedura de retragere din contract

Exercitarea dreptului de retragere

Consumatorul informează STELCO S.R.L. cu privire la decizia de retragere din contract printr-o declarație neechivocă făcută pe un mediu durabil (hârtie sau e-mail). Consumatorul are la dispoziție 14 zile calendaristice de la primirea produselor pentru a anunța retragerea din contract.

Obligațiile care revin STELCO S.R.L.

Rambursarea integrală a sumelor primite ca plată, inclusiv costurile livrării în cazurile: produsul livrat nu corespunde specificațiilor din site, produs nefuncțional în primele 48 ore (2 zile lucrătoare) de la recepție, produs livrat greșit (exceptând situația în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard). Rambursarea sumelor se va face folosind aceleași modalități de plată rezonabil aplicabile (în cazul plății numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer în cont bancar transmis neechivoc de consumator). Îndeplinirea obligației de rambursare se face în termen de 5 zile lucrătoare de la recepționarea produselor.

Obligațiile care revin consumatorului

Produsele sunt înmânate STELCO S.R.L. personal sau predate unei persoane autorizate (curier desemnat) fără întârziere nejustificată și în decurs de maxim 14 zile de la anunțarea deciziei de retragere din contract. Consumatorul suportă costurile de returnare. Consumatorul este responsabil doar în ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

Produse excluse, fără drept de returnare

Următoarele categorii de produse nu se pot returna decât dacă sunt sigilate/cutia nedeschisă/ cutia nu prezintă urme în interior că a fost deschisă:

  • a. Produse care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri (nesemnalate ca și defecte estetice din fabrică în primele 48 de ore de la recepționarea produsului);
  • b. Servicii de orice natură prestate către consumator;
  • c. Produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
  • d. Dacă ați cumpărat mai multe produse de același fel și vreți să le returnați pe toate, doar unul dintre produse poate fi desigilat, celelalte produse pot fi acceptate doar dacă sunt sigilate;
  • e. Produsele aduse în stoc în urma unei comenzi speciale ferme și a efectuării plății în avans, nu pot fi returnate.

Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014, art. 16.

Retur de produse

Puteți solicita returul de produse în următoarele cazuri:

  • Produsul livrat nu corespunde specificațiilor din site. Puteți solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii (în cazul în care produsul nu mai este disponibil);
  • Produs nefuncțional în primele 48 ore (2 zile lucrătoare) de la recepție. În cazul în care produsul achiziționat a fost livrat nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, în urma notificării scrise sau prin prezentarea la sediu în termen de 48 de ore de la primirea produsului;
  • Produs în colet deteriorat. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, vă recomandăm să refuzați recepția lor. Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat și se poate întocmi un proces verbal împreună cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menționată starea coletului din momentul livrării. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor vă este transferat integral în momentul în care intrați în posesia fizică a produsului. Orice reclamație ulterioară nu va fi luată în considerare. În cazul în care se utilizează un transportator însărcinat de către consumator, riscul este transferat în momentul livrării produselor către transportator;
  • Produse livrate greșit. În cazul în care s-a livrat alt produs decât cel comandat.

Costurile de retur pentru situațiile prezentate mai sus (nu și în cazul renunțării la cumpărare) cad în sarcina firmei noastre.

Pentru a beneficia de dreptul de retur, respectiv de retragerea din contract, trebuie să completați Formularul de Retur pe care să-l descărcați de aici și să-l trimiteți la adresa stelco@stelcopal.ro

Returnarea produselor la sediul STELCO S.R.L. se poate face de luni până vineri în intervalul 09:00 – 16:00. Vă recomandăm expedierea prin curier.

Mențiune

În toate cazurile de mai sus, cu excepția celui referitor la defectele în perioada de garanție, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original și însoțite de toate accesoriile și documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor duce la refuzarea returului.

Orice modificare a stării produselor sau deteriorarea ambalajului original al acestora ce face imposibilă vânzarea produsului ca nou, duce automat la aplicarea unei proceduri de returnare supusă unor taxe administrative de readucere a produselor la starea în care au fost livrate; taxele sunt cuprinse între 0 si 100% din valoarea inițială a produsului. Cuantumul taxei administrative va fi comunicat către client la recepționarea produselor deteriorate/modificate.

ATENȚIE! Conținut protejat împotriva copierii!